Ώρες συνάξεων

Λατρεία Κυριακής: 09:30 και 11:00
Λατρεία Τετάρτης: 20:00
Όμιλοι Νέων & Εφήβων: Σάββατο 19:30
Κυριακό Σχολείο: Κυριακή 12:30
Συμπροσευχή: Κυριακή 10:30
και Τετάρτη 19:00
Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης: Δευτέρα 19:00
Ομάδα Μαθητείας: Δευτέρα 20:30

Τελευταία κυρήγματα

Κύρηγμα 1

Κύρηγμα 2

Κύρηγμα 3

Κύρηγμα 4

Ώρες συνάξεων

Λατρεία Κυριακής: 09:30 και 11:00
Λατρεία Τετάρτης: 20:00
Όμιλοι Νέων & Εφήβων: Σάββατο 19:30
Κυριακό Σχολείο: Κυριακή 12:30
Συμπροσευχή: Κυριακή 10:30
και Τετάρτη 19:00
Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης: Δευτέρα 19:00
Ομάδα Μαθητείας: Δευτέρα 20:30

Τελευταία κυρήγματα

Κύρηγμα 1

Κύρηγμα 2

Κύρηγμα 3

Κύρηγμα 4

Ώρες συνάξεων

Λατρεία Κυριακής: 11:00

Λατρεία Τετάρτης: 20:00

Όμιλοι Νέων & Εφήβων: Σάββατο 19:30

Κυριακό Σχολείο: Κυριακή 12:30

Συμπροσευχή: Κυριακή 10:30
και Τετάρτη 19:00

Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης: Δευτέρα 19:00

Ομάδα Μαθητείας: Δευτέρα 20:30

Τελευταία κυρήγματα

Κύρηγμα 1

Κύρηγμα 2

Κύρηγμα 3

Κύρηγμα 4

Scroll to Top