Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης

Το Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης λειτουργεί από το 1992 προσφέροντας μαθήματα για τη χριστιανική ζωή στο χώρο της εκκλησίας μας σε όσους ενδιαφέρονται. Τα μαθήματα τα παρακολουθούν άτομα από  διάφορες εκκλησίες κάθε Δευτέρα βράδυ 19:00-21:30 και από άλλες περιοχές μέσω e-mail και mp3. Ο στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους πιστούς για την πνευματική τους αύξηση με Βιβλικές μελέτες. Τα μαθήματα αναφέρονται στον πρακτικό χριστιανισμό, σε οικογενειακά θέματα, την εκπαίδευση στη συμβουλευτική, το κοινωνικό έργο και ό,τι άλλο σχετίζεται με τη βελτίωση του πιστού, στην πορεία ολοκλήρωσης και διακονίας του,  ως μαθητή του Χριστού. Οι δάσκαλοι στο Κέντρο μας είναι ποιμένες, εκπαιδευτικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι και άνθρωποι από διάφορα άλλα επαγγέλματα.

Scroll to Top