Διακονία Φροντίδας

Η Διακονία Φροντίδας κάνει επισκέψεις σε άτομα της εκκλησίας που είναι ασθενή, ηλικιωμένα, με ειδικές ανάγκες ή κινητικούς περιορισμούς, στους φροντιστές αυτών των ατόμων, σε άτομα που πενθούν το θάνατο αγαπημένων τους ή βιώνουν άλλες απώλειες (π.χ. διαζύγιο, ανεργία κτλ.), αλλά και σε άτομα που βιώνουν ευχάριστες μεταβολές όπως γάμος, γέννηση μωρού, πρόσφατη εγκατάσταση στην πόλη (π.χ. νέων, φοιτητών) κτλ.

Απώτερος σκοπός της Διακονίας Φροντίδας είναι να δημιουργηθούν σχέσεις φιλίας και αγάπης μεταξύ των μελών της εκκλησίας, όσων υπηρετούν και όσων υπηρετούνται, και να προωθηθεί ένα κλίμα έμπρακτου αδελφικού ενδιαφέροντος, στενότερης επικοινωνίας και συμπαράστασης μεταξύ μας, ακολουθώντας έτσι την εντολή του Χριστού: «Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα» (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15:12).

Κάθε μέλος της Διακονίας Φροντίδας αναλαμβάνει να επισκέπτεται 1 ως 4 άτομα (τα ίδια κάθε φορά) 1-2 φορές το μήνα, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται (αρκετές βδομάδες ή μήνες). Τα μέλη της Διακονίας μπορεί να υπηρετούν ατομικά ή σε ομάδες των 2-3 τα άτομα που αναλαμβάνουν. Μια επιτροπή οργανώνει και συντονίζει τα μέλη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, η Διακονία Φροντίδας δεν μπορεί να πραγματοποιεί επισκέψεις σε σπίτια για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ωστόσο βοηθά με άλλους τρόπους, όπως με τηλεφωνήματα σε ανθρώπους που είναι μόνοι τους, πρακτική βοήθεια (π.χ. ψώνια κλπ.) σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Κάθε άτομο που αγαπά το να επικοινωνεί και να συμπαρίσταται στους ανθρώπους μπορεί να πάρει μέρος στη Διακονία Φροντίδας. Όπως δίδαξε και ο Χριστός, «σας βεβαιώνω πως, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα» (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25:34-40).

Scroll to Top