Μικρές Ομάδες

Η εκκλησία μας έχει επίσης δημιουργήσει περίπου 10 διαφορετικές μικρές ομάδες, με περίπου 10 άτομα σε κάθε ομάδα. Κάποιες ομάδες απευθύνονται σε εξειδικευμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. νεαρά ζευγάρια, ή ζευγάρια μέσης ηλικίας κλπ.) και άλλες έχουν άτομα όλων των ηλικιών. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη των ομάδων έχουν την ευκαιρία, όχι μόνο να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτύξουν βαθύτερους φιλικούς δεσμούς, αλλά και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο, καθώς και να έχουν συζητήσεις ή ομιλίες από ειδικούς που μπορούν να προσκαλέσουν για να τους μιλήσουν για θέματα που να τους απασχολούν.

Scroll to Top